Nutritech - Rethinking the Food Chain

Nutritech® kokoaa yhteen VTT:llä tehtävän, kestävien elintarvikeketjujen ja terveellisten elintarvikkeiden kehittämiseen tähtäävän tutkimuksen.

Tausta: Elintarvikeala kohtaa jatkuvasti haasteita kehittäessään kuluttajille uusia ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Eurooppalainen lainsäädäntö ja ravitsemussuositukset ohjaavat entistä enemmän elintarvikkeiden laatua kansanterveyden parantamiseksi.

Myös kestävä kehitys sekä elintarvikkeiden luotettavuus ja turvallisuus ohjaavat elintarvikealan toimintaa. Uskomme. että biotalouden ja kestävän kehityksen tarpeiden huomioiminen ja yhteistyö muiden arvoketjun toimijoiden kanssa sekä kansallisella että globaalilla tasolla tuovat elintarviketeollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tähtäämme

 • edullisiin ja kestävin ratkaisuihin tulevaisuuden elintarviketuotannossa ja koko elintarvikeketjussa
 • turvallisiin ja terveellisiin elintarvikkeisiin
 • kestävän kehityksen mukaisiin ja älykkäisiin elintarvikepakkauksiin
 • uusiin älykkäisiin ravitsemusratkaisuihin

Yhdistämme monitieteellisen osaamisemme ratkaistaksemme ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tulevaisuuden trendejä ja vastaamaan haasteisiin elintarvikkeiden luotettavuus- ja turvallisuuskysymyksissä. Ylipainoon, metaboliseen oireyhtymään ja kroonisiin sairauksiin sekä väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet kuuluvat työkenttäämme. Syömisen ilon ja hyvän olon huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää, kun kehitetään terveellisiä, kuluttajalle lisäarvoa tuottavia elintarvikkeita.

Esimerkkejä mahdollisista uusien teknologioiden hyödyistä:

 • uusia konsepteja elintarvikeketjuun tehokkaamman ja kestävämmän tuotannon luomiseksi
 • uusia, vähemmän prosessoituja raaka-aineita vähäenergisempiin, terveellisiin elintarvikkeisiin
 • uusia, kasviproteiinia sisältäviä elintarvikkeita, jotka täyttävät ravitsemus- ja ympäristövaatimukset
 • kasviproteiinien hyödyntäminen eläinproteiinin korvaajana
 • mahdollisimman vähän prosessoitua elintarvikkeita
 • herkullisia ja terveellisiä elintarvikkeita
 • terveysvaikutteisia elintarvikkeita tietyille riskiryhmille
 • henkilökohtaisia ravintosuosituspalveluja, myös diagnostiikkaa oman ravitsemuksen seuraamiseen
 • ympäristöystävällisiä, informatiivisia ja älykkäitä tuotepakkauksia

Seuraa meitä!

 • Nutritech-nettisivut ja ekstranet
 • Sähköiset uutiskirjeet (linkki tilaukseen alla)
 • Seminaareja ja webinaareja

 

Tilaa Nutritech-uutiskirje ottamalla yhteyttä koordinattori Heikki Aisalaan: 

Heikki Aisala
Puh. +358 40 483 8103
heikki.aisala@vtt.fi

​​

Copyright © VTT 2015 • Address: P.O Box 1000, FI-02044 VTT Finland • Tel: +358 20 722 111 • Fax: +358 20 722 7001 • Contact Us